PERANGKAT DESA

KAUR ADMINISTRASI DAN UMUMKAUR KEUANGANKASI PEMERINTAHANKASI KESRAKASI PEMBANGUNANSTAF KEUANGAN

NAMA  : SUYONO

DESA     : TLUWAH RT 01 RW 01 

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI TLUWAH

SMP : SMP BOPKRI JUWANA

SMA : SLTA BOPKRI PATI

MOTT0
“ MOTTO

NAMA  : AMINAH

DESA     : TLUWAH RT 03 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD PUCAKWANGI

MOTT0
MOTTO “

NAMA  : SAMUT

DESA     : TLUWAH RT 03 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI TLUWAH

SMP : SLTP NEGERI 1 JUWANA

SMA : SLTA NEGERI 1 JAKENAN

MOTT0
MOTTO “

NAMA  : KUSWANTO

DESA     : TLUWAH RT 02 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI TLUWAH

SMP : SMP PGRI JUWANA

MOTT0
MOTTO “

NAMA  : DEWI RIYANI, S.PD

DESA     : TLUWAH RT 03 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI TLUWAH

SMP : SMP NEGERI 1 JUWANA

SMA : SMA NEGERI 1 JAKENAN

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTT0
SEMANGAT SELALU DALAM HIDUP “

NAMA  : YAYUK WINDARINI

DESA     : TLUWAH RT 03 RW 01

KECAMATAN : JUWANA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD NEGERI DOROPAYUNG

SMP : KELUARGA JUWANA

SMA : SMEA 1 PATI

MOTT0
NIHIL “